Farma Stará Ľubovňa - PD Nová Ľubovňa

Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa
Prejsť na obsah
Farma Stará Ľubovňa
K družstvu patrí tiež hospodársky dvor v Starej Ľubovni, kde je ustajnený hlavne v zimnom období mladý dobytok.

Súčasťou tohto dvora sú vystavané objekty pre chov koní a prevádzkovanie jazdeckej školy pre deti. Škola jazdenia je otvorená od pondelka do piatku, pričom výučba jazdy je vedená pod odborným dozorom.

Na farme sa tiež realizuje šľachtiteľský chov oviec plemená suffolk.
Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa
065 11 Nová Ľubovňa 240

052/4283071
052/4283073
pdnovalubovna@gmail.com
Návrat na obsah