Činnosť družstva - PD Nová Ľubovňa

Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa
Prejsť na obsah
Rastlinná výroba
Poľnohospodárske družstvo celkovo obhospodaruje 2 230 hektárov (rok 2021), z toho je 811 hektárov ornej pôdy.
Živočíšna výroba
Úsek živočíšnej výroby sa špecializuje na chov HD plemena slovenská straka.
Predaj čerstvého mlieka
Oznamujeme Vám, že počnúc dňom
01.03.2022 (utorok)
Poľnohospodárske družstvo v Novej Ľubovni
obnovuje predaj surového kravského mlieka z dvora.

Ing. Štefan Olšavský
predseda, v.r.
Farma Stará Ľubovňa
K družstvu tiež patríhospodársky dvor sídliaci v Starej Ľubovni, ktorého súčasťou je aj jazdecká škola pre deti.
Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa
065 11 Nová Ľubovňa 240

052/4283071
052/4283073
pdnovalubovna@gmail.com
Návrat na obsah