Živočíšna výroba - PD Nová Ľubovňa

Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa
Prejsť na obsah
Živočíšna výroba
 
Úsek živočíšnej výroby sa špecializuje na chov HD plemena slovenská straka, kde sa intenzívne venuje reprodukcii a zveľaďovaniu chovu pri používaní top plemenných materiálov. Ekonomika družstva sa buduje na produkcii mlieka. Úžitkovosť dojníc je cez 7 000 litrov, ročná produkcia mlieka je okolo
2 400 000 litrov mlieka. Celkovo sa na PD chová okolo 700 VDJ.
Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa
065 11 Nová Ľubovňa 240

052/4283071
052/4283073
pdnovalubovna@gmail.com
Návrat na obsah