Oznamy - PD Nová Ľubovňa

Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa
Prejsť na obsah
Oznamujeme Vám, že počnúc dňom
01.03.2022 (utorok)
Poľnohospodárske družstvo v Novej Ľubovni
obnovuje predaj
surového kravského mlieka z dvora.
V prípade záujmu o odber mlieka nás prosím
kontaktujte na tel.č. 052/4283072,
resp. osobne v areáli PD.
Touto cestou zároveň prosíme stálych odberateľov
o potvrdenie odberu v nimi určenom čase.
OZNAMY

Vážení spotrebitelia surového mlieka,

aby sa predišlo nedorozumeniam a aby predaj mlieka
prebiehal k vašej i našej spokojnosti, oznamujeme vám
nasledovné:

Každý, kto si objedná mlieko, si prinesie vlastnú
fľašu na výmenu, každá fľaša bude označená menom,
aby si každý zobral svoje objednané mlieko. Fľaše nech
sú uzatvárateľné, nie s umelým vrchnákom. Pokiaľ fľašu
nedonesiete, poskytneme vám takú, akú máme my
k dispozícií. Prázdne fľaše pri výmene nechajte
uzavreté/vička už nedávajte zvlášť/.

S otázkami/nejasnosťami sa obráťte na p.Repkovú (sekretariát).
Ďakujeme za pochopenie.
"Vďakyvzdanie za dary Zeme".
Každoročne družstvo usporadúva udalosť "Vďakyvzdanie za dary Zeme". S týmto dňom je spojená aj svätá omša, ktorá sa koná na ihrisku v Novej Ľubovni, jej súčasťou sú aj "Hubertové slávnosti". Program neskôr pokračuje v areáli družstva, kde si diváci môžu pozrieť rodeo, rôzne konské disciplíny či súťaže. Na svoje si prídu deti aj dospelí.

Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa
065 11 Nová Ľubovňa 240

052/4283071
052/4283073
pdnovalubovna@gmail.com
Návrat na obsah