Rastlinná výroba - PD Nová Ľubovňa

Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa
Prejsť na obsah
Rastlinná výroba
Poľnohospodárske družstvo celkovo obhospodaruje 2 230 hektárov (rok 2021), z toho je 811 hektárov ornej pôdy. Obhospodarovaná pôda sa nachádza na katastrálnych územiach -  Jakubany, Nová Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Kolačkov a Hniezdne.

Orná pôda je plne využívaná s pravidelným striedaním plodín podľa aktuálnych osevných postupov. Pri hospodárení sú dodržané platné výrobné, technologické normy a parametre na základe platnej legislatívy.

Úsek rastlinnej výroby sa zameriava najmä na intenzívne pestovanie objemových krmovín (mätonohy a ďateliny), pestovanie obilnín (pšenica, jačmeň, raž, ovos), dôležitých pre potreby živočíšnej výroby. Neodmysliteľnou súčasťou výroby krmovín je pestovanie kukurice na siláž. V rámci osevného postupu sa zostatková časť ornej pôdy využíva na pestovanie komerčných plodín ako repka, ľan, pohánka a ostropestrec.
Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa
065 11 Nová Ľubovňa 240

052/4283071
052/4283073
pdnovalubovna@gmail.com
Návrat na obsah