Predaj mlieka - PD Nová Ľubovňa

Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa
Prejsť na obsah
Predaj mlieka
 
Oznamujeme Vám, že počnúc dňom
01.03.2022 (utorok)
Poľnohospodárske družstvo v Novej Ľubovni
obnovuje predaj surového kravského mlieka z dvora.

Ing. Štefan Olšavský
predseda, v.r.
Vážení spotrebitelia surového mlieka,

aby sa predišlo nedorozumeniam a aby predaj mlieka
prebiehal k vašej i našej spokojnosti, oznamujeme vám
nasledovné:

Každý, kto si objedná mlieko, si prinesie vlastnú
fľašu na výmenu, každá fľaša bude označená menom,
aby si každý zobral svoje objednané mlieko. Fľaše nech
sú uzatvárateľné, nie s umelým vrchnákom. Pokiaľ fľašu
nedonesiete, poskytneme vám takú, akú máme my
k dispozícií. Prázdne fľaše pri výmene nechajte
uzavreté/vička už nedávajte zvlášť/.
Cena: 0,8 EUR/liter.

S otázkami/nejasnosťami sa obráťte na p.Repkovú (sekretariát).
Ďakujeme za pochopenie.

Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa
065 11 Nová Ľubovňa 240

052/4283071
052/4283073
pdnovalubovna@gmail.com
Návrat na obsah