PD Nová Ľubovňa

Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa
Prejsť na obsah
ÚVOD
Poľnohospodárske družstvo sa nachádza v obci Nová Ľubovňa na severnom úpätí Levočských vrchov, približne 3 km južne od okresného mesta Stará Ľubovňa. Lokalita patrí do horskej oblasti.
História tohto družstva siaha až do roku 1971. Družstvo Nová Ľubovňa bolo od roku 1977 spojené s družstvom Jakubany, ktoré sa nachádzalo v susednej dedine. Ekonomika družstva do 90-tych rokoch 20. storočia, bola založená na tzv. pridruženej výrobe (240 pracovníkov). Poľnohospodárska výroba stavala ekonomiku na pestovaní liečivých rastlín, zeleniny, atď. V živočíšnej výrobe prevládal chov oviec a dojníc.
Dnes sa kladie hlavný dôraz na rozvoj živočíšnej výroby zameraný na chov dojníc a výroby mlieka. Rastlinná výroba zabezpečuje potreby živočíšnej výroby, to jest pestovanie objemových krmovín a obilnín. Družstvo Nová Ľubovňa vedie od 01.01.1993 predseda Ing. Štefan Olšavský.

,,Byť roľníkom je  v nekonečných rýmoch opakujúca sa báseň, kde roľník, rok čo rok, vsádza do zeme semená a prosí Boha o požehnanie, aby zem vydala tie najkrajšie plody "Dary zeme". Byť roľníkom je zodpovednosť pred budúcimi generáciami - odovzdať tento malý kúsok  zeme, ešte krajší ako sme ho prevzali".
 
Ing. Štefan Olšavský
predseda
Rastlinná výroba
Poľnohospodárske družstvo celkovo obhospodaruje
2 230 hektárov (rok 2021),
z toho je 811 hektárov ornej pôdy.
Živočíšna výroba
Na družstve sa nachádza mnoho hospodárskych budov, slúžiacich na udržiavanie a rozvoj živočíšnej produkcie.
Predaj mlieka
So živočíšnou produkciou je spojená aj výroba mlieka, kde sa ho ročne vyprodukuje okolo 2 400 000 litrov.
Farma Stará Ľubovňa
K družstvu tiež  patrí hospodársky dvor sídliaci v Starej Ľubovni, ktorého súčasťou je aj jazdecká škola pre deti. Škola jazdenia je otvorená od pondelka do piatku.
Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa
065 11 Nová Ľubovňa 240

052/4283071
052/4283073
pdnovalubovna@gmail.com
Návrat na obsah